Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır.

Özel sektör ve kamunun özel sektörün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile bir araya gelen TTGV, Türkiye’de Ar-Ge ve yenilişimin desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır.

  • Ar-ge Proje Destekleri
  • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
  • Ticarileştirme Projeleri Desteği
  • İleri Teknolojileri Projeleri Desteği
  • Çevre Proje Destekleri
  • Çevre Teknolojileri Desteği
  • Enerji Verimliliği Desteği
  • Yenilenebilir Enerji Desteği