Çevre Etki Değerlendirme görüşü anlamına gelir .ÇED GÖRÜŞÜ çevre izin ve lisans süreci veya ruhsat sürecinde gerekli olan bir belge niteliğindedir.

Çed görüşü genelde çed raporu veya çed belgesi ile karıştırılır. Çed görüşü sonucunda firma ne tarz bir sürece gireceğine karar verilir bu referans bilgi ile ÇED YÖNETMELİĞİ dogrultusunda EK-1 VEYA EK-2 kısmına girip girmeme durumuna göre bir plan dahilde süreç sekillenir. EK 1 kısmına girer ise çed raporu / çed belgesi alınması EK 2 kısmına girerse proje tanıtım dosyası eski adı çed ön çalışma raporu hazırlanır. Her iki kısımada girmez ise çed görüşüne müteakip çed muafiyet yazısı alınır.