6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?

Aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne müracaat edilir.

 • Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A ve Sansic C)
 • Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B)
 • Kapasite Raporu
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Makineler İçin Kira Sözleşmesi
 • Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelere Sağladığı Faydalar
 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil
 • Terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler.)
 • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesinden öderler. (%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.)
 • Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler.
 • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
 • Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.