5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanunu ile yatırımcılara gerçekleştirecekleri yatırımlar için Bedelsiz olarak yatırım yeri tahsisi sağlanmaktadır.

İlkadım Danışmanlık, firmaların yatırım yeri tahsisi ile ilgili başvurularını oluşturmakta ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arsa tahsis işlemlerini sonuçlandırmaktadır.