KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Gerçek kişiler
  • Tüzel Kişiler (kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler)
  • Vakıflar, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile üst örgütleri.
UYGULAMA İLLERİ HANGİLERİDİR?
Tüm Türkiye (81 İl)

KIRSAL KALKINMA KONULARI YATIRIM KONULARI NELERDİR?
  • Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması (soğuk hava deposu, silo vb.), ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı
  • Tarımsal ve hayvansal işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar
  • Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar
  • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar
  • Kırsal Turizm
PROJE KAYNAKLARINDAN HANGİ GİDERLER KARŞILANABİLİR?
  • Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine
  • İnşaat işleri alım giderlerine