Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Özet bilgiler aşağıdaki bağlantılarda mevcuttur.

Özet bilgiler ilgili destek programı hakkında genel bilgilendirme amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Mevzuat ve uygulama hakkındaki detaylı bilgi için Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları belgelerinin incelenmesi gerekmektedir.

 • Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı
 • İstihdam Yardımı
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
 • Tasarım Desteği
 • Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler
 • Uzay
 • Güvenlik