Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir.

Bu kapsamda yatırımcı direk nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik araçlarıyla desteklenir.

TEŞVİK BELGESİ’NE MÜRACAAT EDEBİLECEKLER

  • Gerçek kişiler
  • Adi ortaklıklar
  • Sermaye Şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları
  • Dernekler ve vakıflar
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
  • Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler
  • Desteklenecek unsurlara KDV iadesi ( Bina inşaat)