Fizibilite (Yapılabilirlik, uygulanabilirlik) herhangi bir yatırım yapmadan önce o yatırımı yapmanın ekonomik olup olmadığını anlamak için yapılan çalışmalardır.

GİRİŞİM, SANAYİ, TARIM ve HAYVANCILIK, TURİZM sektörleri başta olmak üzere onlarca fizibilite çalışması yapmış olup, yapılan projelerin çoğu başarı ile uygulamaya konmuştur.

Fizibilite etüdü ya da diğer bir deyişle proje hazırlaması, ticari, finansal ve ekonomik analiz gereksinimlerine uyacak biçimde olmalıdır. Çoğu kez fizibilite etüdü aşamasında proje finansmanının olduğu varsayılır, finansal etkiler böylece hesaplanır ve toplam üretim maliyetine katılır. Ancak, projede kredi kullanımı ve benzeri dış finansman kaynaklarından da yararlanılacaksa, bunun getireceği ek maliyetler de hesaplanıp proje giderlerine dahil edilmelidir.

Projeden kaynaklanan ticari ve ekonomik fayda ve maliyetlerin nihai tahminlerine dayalı olarak hazırlanan etütler, hem yatırımcı kuruluş açısından hem de ulusal ekonomi açısından karlılık hesaplarını da kapsar. Yatırım ve üretim maliyetlerinin nihai tahminleri ve bunu izleyen ticari ve ekonomik karlılık hesaplarının anlamlı olabilmesi için, proje kapsamının, hiç bir önemli unsuru ve maliyeti dışarıda bırakmayacak şekilde, açık olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

İLKADIM DANIŞMANLIK yılların bilgi birikimi, tecrübesi ve uzman kadrosuyla, verecekleri stratejik yatırım kararlarında değerli yatırımcılarımıza yardımcı olmaktadır. Yatırım kararlarının Ülkemiz kalkınması için çok önemli olduğunun bilinciyle makul bir ücret karşılığında bu hizmet sunulmaktadır.