İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

(Örn; vişne, çilek ithal edilerek işlenip reçel olarak ihraç edilmesi)

  • İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi Ve Fonlardan Muafiyet
  • Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası
  • Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama
  • Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması
  • Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi
  • İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi